Výzkum, vývoj - spolupráce s vědeckými institucemi

 • Český svářečský ústav s.r.o., Ostrava
  Spolupráce na bázi smlouvy v oblasti řešení problematiky svařitelností ocelí, navařování kolejnic
  www.csuostrava.eu

 • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - Technická univerzita, Ostrava
  Spolupráce na bázi smlouvy v oblasti řešení problematiky zbytkových napětí materiálů při navařování kolejnic
  www.vsb.cz

 • CORUS RESEARCH, DEVELOPMENT & TECHNOLOGY, Rotherham, United Kingdom
  Aplikace technologie navařování kolejnic v Sheffieldu a dalších městech Velké Británie, Austrálie a Indie
  www.corusgroup.com

 • University of Huddersfield, Huddersfield, United Kingdom
  Realizace mezinárodního projektu „CRAFT-70806 REAIPCIC Project" 5. rámcového programu EU, za účasti vědeckých institucí a firem Velké Británie (University of Huddersfield - www.hud.ac.uk), Irska (Naturelle - Dublin - www.rcmab.se), Německo (Stfi, CETEX Chemnitz -www.cetex.de), Švédska (RCM Sollentuna - www.stfi.de ) a České republiky (KMT International, Ostrava)