Navařování tramvajových oblouků

PS 01 - RAIL WALKER

5 důvodů pro volbu naší technologie:

 1. Komplexní řešení navařování kolejového svršku s technickým zázemím, umožňujícím provádět rekonstrukce bez závislosti na vnějších zdrojích.
 2. Několikanásobné snížení nákladů na rekonstrukci opotřebených kolejnic a možnost dalšího opakování renovace.
 3. Nová patentovaná technologie navařování automatem pod tavidlem bez předehřátí
 4. Osažená tvrdost návaru odpovídá tvrdosti kolejnice, navíc lze dle provozních požadavků dosáhnout zvýšené tvrdosti.
 5. Opravy lze provádět na libovolné ploše kolejnice s dodržením geometrické přesnosti původního tvaru kolejnice.

Podrobný popis
Navařovací zařízení PS- 01 pro navařování tramvajových oblouků

Navařovací zařízení PS - 01 / RAIL WALKERTM je určeno pro rekonstrukci hlav kolejnic progresivní technologií navařováním automatem pod tavidlem bez předehřevu. Jedná se především o navařování opotřebovaných tramvajových oblouků, případně o preventivní navařování nových kolejnic za účelem dosažení zvýšené odolnosti proti opotřebení. Koncepce tohoto zařízení umožňuje provádět rekonstrukční práce na kolejovém svršku přímo v terénu bez jejich demontáže. Komplexní technologické pracoviště, jehož je navařovací vozík součástí, svou technickou a technologickou vybaveností dovoluje provádět veškeré rekonstrukční práce i výhradně v nočních hodinách a minimalizovat tak potřebné časy na výluky z provozu.


Novost a originalita řešení spočívá v následujících aspektech:

 • možnost provádět rekonstrukce výhybkových součástí přímo v terénu bez jejich demontáže a bez závislosti na vnějších zdrojích
 • rekonstrukce se provádí bez předehřevu technologií navařováním automatem pod tavidlem dle patentů ČR číslo 282237 a 287365 (rovněž mezinárodní přihláška vynálezu PCT/CZ96/00023 a uděleného mezinárodního patentu č.086674)
 • veškeré navařovací práce probíhají ve zcela automatizovaném cyklu a přímá komunikace obsluhy s počítačově řízeným zařízením probíhá prostřednictvím ovládací jednotky PEG1, čímž jsou minimalizovány vlivy lidského faktoru
 • trajektorie pohybu navařovací hlavy je odvozena od mechanického kopírovacího zařízení, což umožňuje provádění návarů s vysokou přesností v tolerancích 0+1 mm
 • celková koncepce významně přispívá k řešení hygieny a bezpečnosti práce v oblasti svařování a důrazem na využívání regeneračních technologií přispívá k šetření primárních zdrojů a ochraně životního prostředí

Mobilní kontejner - MNZK; komplexní technologické pracoviště

Mobilní kontejner MNZK / RUNNERTM zajišťuje veškeré požadavky vyplývající
z provádění rekonstrukcí kolejového svršku v nejrůznějších podmínkách. Kontejner slouží jako nezávislé pracoviště pro navařování a zároveň je nosičem veškeré technologie. Svým konstrukčním provedením umožňuje přepravu na místo určení jak po silnici (valník, spec. nosič kontejneru - např. T 815 - 2 PR 5), tak po železnici (plošinové kolejové podvozky). Po přepravě na místo určení umožňuje provádět rekonstrukční práce na kolejovém svršku nezávisle na vnějších zdrojích, v případě potřeby i výhradně v nočních hodinách a zkrátit tak požadavky na výluky na minimum.
Kontejner vyhovuje všem bezpečnostním a protipožárním předpisům, je schválen pro dopravu po silničních komunikacích a železnici.

Příslušenství mobilního kontejneru:

 • dieselagregát na výrobu a dodávku el. energie
 • nádrž na pohonné hmoty
 • elektrický rozvaděč
 • automatový svařovací zdroj
 • svařovací, zemnící a řídící kabely
 • el. sušící pec na přídavné materiály pro svařování
 • kompresor na stlačený vzduch
 • osvětlovací technika pro práce v nočních hodinách
 • kladkostroj pro manipulaci s navařovacím zařízením
 • pracovní stůl a nářadí
 • prostor pro uložení technologického materiálu