O firmě

Firma KMT International byla založena dne 13. 5. 2002 jako společnost s ručením omezeným. Od svého vzniku se společnost zaměřila zejména na marketingovou a obchodní činnost v oblasti dodávek technologických souborů určených k navařování opotřebovaných tramvajových a železničních kolejnic. K dalším aktivitám patří velkoobchod se svařovací technikou a přídavnými materiály, zprostředkování strojírenských kooperací, technické a ekonomické poradenství, služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, služby a poradenství v oblasti technických norem a zákonných předpisů, poradenství a služby v oblasti interních organizačních předpisů.

Činnost firmy je soustředěna do oblastí s následujícím předmětem podnikání:

 • zprostředkování obchodu
 • velkoobchod
 • specializovaný maloobchod
 • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
 • překladatelská a tlumočnická činnost
 • zprostředkování služeb
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 

 • ve firmě je zaveden certifikovaný systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a systém řízení kvality ve svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006
 • firma je nositelem Oprávnění ke svařování součástí kolejového svršku MHD, vydaného Sdružením dopravních podniků ČR, dle Předpisu T1/2, TPS 20

 • pracovník firmy disponuje Osvědčením odborně způsobilé osoby v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění

 • pracovník firmy disponuje Osvědčením odborně způsobilé osoby pro archivní a spisovou činnost dle zákona č. 499/2004 Sb., v platném znění

 • pracovník firmy disponuje Osvědčením MV ČR odborně způsobilé osoby v provádění ochrany a ostrahy majetku a osob, aplikování právních základů bezpečnostní činnosti