Resurfacing of rails in Ostrava

Unikátní navařování kolejnic

       


Ukázky navařování tramvajových oblouků a výhybkových součástí se společností SECO RAIL