Poradenství v oblasti interních organizačních předpisů

Pro všechny zájemce, organizace a firmy (tzn. i ty, které nemají zaveden nějaký systém managementu), nabízíme komplexní poradenství v oblasti interních organizačních předpisů:

  • zpracování Organizačních řádů
  • zpracování Pracovních řádů (v kontextu se Zákoníkem práce - např. organizační definice závažného a méně závažného porušení pracovních povinností, atd.)
  • zpracování Spisových a skartačních řádů (jsme odborně proškoleni a držiteli Osvědčení pro archivní a skartační činnost)
  • zpracování Bezpečnostního řádu - vedení dokumentace o ostraze, kontrolách, o vstupech do prostor organizace a pohyb osob v areálech, aplikování právních základů a zásad bezpečnostní činnosti (jsme držiteli Osvědčení Ministerstva vnitra ČR o odborné způsobilosti pro provádění ochrany a ostrahy majetku a osob)