Zákony a normy

Rozšiřujeme nabídku služeb o poradenství v oblasti zákonných předpisů a technických norem

Zákonný pořádek ČR předpokládá (a samozřejmě vyžaduje) dodržování zákonných předpisů. V případě nedodržování hrozí sankce. Jestliže se hovoří o dodržování zákonných předpisů a souvisejících prováděcích předpisů, jedná se o předpisy aktuálně platné. Zde doslova platí známé heslo: „Neznalost zákona neomlouvá."

Ve Sbírce zákonů ČR vychází ročně několik desítek až stovek nových zákonných předpisů a novel, ÚNMZ vydává každý měsíc cca 200 změn, oprav, nových norem nebo jejich zrušení.

Pokud chcete mít jistotu (popř. Vám to předepisuje zavedený systém managementu kvality, environmentu nebo BOZP), že se ve Vaší firmě (organizaci) pracuje pouze s aktuálně platnými zákonnými předpisy a technickými normami, potom Vám můžeme doporučit i další službu, kterou naše firma poskytuje:
• provádění řízeného režimu zákonných předpisů
• provádění řízeného režimu technických norem (vč. odborného poradenství)

Tyto služby provádí zkušený odborník naší firmy z oblasti technické normalizace (člen Moravskoslezské Komise Technické normalizace při ČSVTS, externí spolupracovník ÚNMZ).

Řízený režim zákonných předpisů

 • společně s Vámi vytipujeme a určíme všechny zákonné předpisy, které Vaše organizace používá, nebo které se týkají činností, prováděných ve Vaší organizaci
 • zpracujeme seznam (databázi) řízených zákonných přepisů
 • předpisy dle seznamu Vám dodáme v elektronické verzi ve formátu MS Word nebo Adobe Reader (pdf), všechny předpisy v aktuálním a plném znění, tzn., že každý předpis obsahuje kompletní text včetně případných příloh a všechny případné novely jsou už zapracovány do původního textu daného předpisu
 • v dohodnutých intervalech (měsíčně/čtvrtletně) Vám budeme posílat v elektronické verzi aktualizované verze všech sledovaných předpisů Vaší databáze
 • nadstandardní služba zahrnutá v ceně - jakýkoliv platný zákonný předpis, který budete právě potřebovat (i když nebude součástí databáze) Vám na požádání pošleme na základě Vašeho požadavku obratem e-mailem, takže budete mít okamžitě k dispozici zákonný předpis v aktuálním znění platném v daný den; tzn., že i kdyby 2 dny předtím vyšla nějaká novela k nějakému zákonnému předpisu, dostanete obratem v e-mailu platný předpis s kompletním textem (novela bude už zapracována do textu)


Výhody

 • máte jistotu, že pracujete pouze s aktuálně platnými předpisy
 • nemusíte už nikdy kupovat v knihkupectvích různé brožury a knižní vydání zákonných předpisů, které dnes koupíte a za několik dnů už neplatí (běžně se stává, že jedna novela jednoho zákona změní třeba v některých pasážích dalších dvacet zákonů)
 • budete mít kdykoliv v ruce pouze platné předpisy
 • nebudete muset nikdy dohledávat v novelách, které paragrafy a odstavce se změnily v původním textu předpisu
 • na internetu se dá dohledat skoro každý předpis, ale nikdy nemáte jistotu, že jste našli právě aktuální znění a nikdo Vám to negarantuje.

Řízený režim technických norem (vč. odborného poradenství)
Přestože v současné době existuje on-line přístup do technických norem, je pro mnoho uživatelů v různých profesích při práci výhodnější používání technických norem v tištěné formě. Z praxe známe mnoho případů, kdy je pro činnost nějakého oddělení výhodnější (po stránce pracovní i finanční) pořízení určité sady norem v tištěné formě, které jsou k dispozici celému oddělení, než opakovaně platit x PC přístupů do elektronické služby a mnohonásobně dražší přístupy s povoleným tiskem.

Pro zájemce nabízíme tyto služby v oblasti technických norem:

 • provedeme vstupní kontrolu norem, které se ve Vaší organizaci používají, (na které se odvoláváte v různých objednávkách, smlouvách, postupech atd.) a uvedeme je do aktuálního stavu
 • provedeme roztřídění dle třídicích znaků
 • provedeme fyzickou kontrolu stavu jednotlivých norem a jejich platnosti
 • vyřadíme neplatné normy
 • zpracujeme seznam chybějících změn a oprav
 • zajistíme chybějící změny a opravy
 • vytvoříme soubor norem (databázi ve formátu MS Excel) evidovaných v organizaci
 • budeme provádět pravidelnou aktualizaci norem v dohodnutém intervalu (měsíčním /čtvrtletním)
 • budeme průběžně provádět kontroly souboru norem v návaznosti na vydané změny a opravy
  provedeme vyřazení norem v daném měsíci /čtvrtletí zrušených
 • zajistíme zjištěné chybějící změny v daném měsíci /čtvrtletí vydaných
 • zajistíme (dle dohody) nahrazující normy za normy, které byly v daném měsíci /čtvrtletí zrušeny
 • provedeme aktualizaci souboru norem (databáze) evidovaných v organizaci
 • budeme provádět nepravidelné zajišťování platných norem dle aktuálních požadavků, pokud to budete aktuálně potřebovat (i mimo dohodnutý interval pro pravidelné aktualizace)
 • nabízíme i nadstandardní služby v této oblasti - v případě požadavku zajištění zahraničních norem, zjištění aktuální platnosti nebo obsahu konkrétní normy na základě mimořádného požadavku (telefonicky, e-mailem)

Všechny tyto služby nabízíme za bezkonkurenční ceny, protože pracujeme s minimálními náklady a po dohodě s Vámi vybereme pouze ty služby, které budou pro Vás a činnost Vaší organizace, potřebné a finančně výhodné.