Technické poradenství

Technická inspekce ve výrobě a dozor na stavbách
dle zákona č 22/1994 a navazujících nařízení vlády zajišťováno autorizovanou osobou

  • evropský inženýr (EUR ING. č 28281/CV, 75/2004)
  • autorizovaný inženýr ČKAIT (osvědčení č. 11011223)

Komplexní nabídka služeb při výstavbě průmyslových procesů:
Schéma nabídky služeb výstavbě průmyslových provozů

Školení řidičů referenčních vozidel