BOZP

Rozšiřujeme nabídku služeb o poradenství v oblasti BOZP

 • Přehled základních zákonných předpisů pro oblast BOZP
 • Přehled některých závazných technických norem pro oblast BOZP Přehled ostatní závazné dokumentace pro oblast BOZP
 • Nabídka k zajištění základních povinností v oblasti BOZP
 • Obsah základní organizační dokumentace pro oblast BOZP
 • Dopady a sankce za nedodržování povinností v oblasti BOZP
 • Proč zajistit BOZP u firmy KMT International, s.r.o.
 • Vysvětlení pojmů a zkratek

Proč zajistit BOZP u firmy KMT International, s.r.o.

 • jsme profesionálové s dlouholetými praktickými zkušenostmi v BOZP, a to nejen v administrativě, ale hlavně v oblasti přímého výkonu řídicích činností ve výrobě a technického dozoru při montážích strojů a zařízení
 • máme taktéž dlouholeté praktické zkušenosti v oblastech zavádění a udržování systémů managementu dle ISO norem (ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001)
 • dodržujeme etické zásady a aktuálně platnou legislativu
 • jsme odborníci v oblasti technických norem, pro řadu firem zajišťujeme řízený režim, evidenci a nákup norem, v případě potřeby jejich tištěné formy, od roku 1996 jsme členy Moravskoslezské Komise Technické normalizace při ČSVTS
 • poskytujeme okamžitá řešení
 • zbavíme vás starostí a byrokracie kolem BOZP
 • dokumentace BOZP nemusí být stohy papírů
 • dokumentaci BOZP zpracujeme na konkrétní podmínky Vaší firmy, tzn., že to nebude jen obecná směs odněkud opsaných frází, jak to často dělají konkurenční firmy
 • přizpůsobujeme řešení situaci a potřebám organizace
 • rozlišujeme potřeby různých profesí
 • naše reference dokladují pouze kladné výsledky
 • jsme poctiví a spolehliví
 • díky minimálním provozním nákladům pracujeme za bezkonkurenční ceny

Archiv »